gtag.js
Omezení činnosti v následujících týdnech

Omezení činnosti v následujících týdnech

Informace MMR k aplikaci zákona o realitním zprostředkování v souvislosti s opatřeními proti šíření nákazy COVID-19

1) Ministerstvo pro místní rozvoj v souladu s bodem IV usnesení vlády č. 214 ze dne 15. března 2020, a bodem I usnesení vlády č. 211 ze dne 14. března 2020, vyhlášeném pod č. 80/2020 Sb., které nařizuje zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, doporučuje realitním zprostředkovatelům podnikajícím podle zákona 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování (ZRZ), aby

· v rámci plnění podmínek omezeného pohybu osob upustili od projednávání obchodních případů se zájemci ve svých provozovnách, neorganizovali schůzky s klienty ani na jiných místech, a naopak pro tyto kontakty využívali v maximální možné míře digitální služby, videokonference a podobné formy dálkového kontaktu.

· pro potřeby zajištění podpisů písemností využívali digitální formy, fyzický kontakt může v tomto směru zprostředkovatel odmítnout.

· neorganizovali fyzické prohlídky nemovitostí nabízených v rámci zprostředkování uzavření realitní smlouvy.

Preferenci uvedených forem činnosti realitního zprostředkovatele nelze vzhledem ke krizové situaci považovat za omezení práv spotřebitele.

2) Ministerstvo pro místní rozvoj

· oznamuje, že v případě, že realitní zprostředkovatel prokáže objektivní nemožnost splnit povinnost pojistit se podle § 7 ZRZ, nebude ukládat sankce, pokud k tomuto porušení dojde se zpožděním odpovídajícím trvání nouzového stavu.

· vyzývá realitní zprostředkovatele, aby při zasílání již uzavřených pojistných smluv a případně dalších písemností ministerstvu dle § 7, odst. 4 ZRZ využívali výhradně digitální cesty prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu s přílohou s prostou kopií písemností. K ověřování písemností lze přistoupit na výzvu MMR dodatečně po skončení nouzového stavu.